Βιβλία

eBooks

Epístolas a las Iglesias (Διατίθεται μόνο στα Iσπανικά, σύντομα στα Eλληνικά.)
https://www.wattpad.com/481254827-ep%C3%ADstolas-de-omar-s%C3%A1nchez-a-las-iglesias-primera https://www.wattpad.com/481312671-ep%C3%ADstolas-de-omar-s%C3%A1nchez-a-las-iglesias-segunda https://www.wattpad.com/481354038-ep%C3%ADstolas-de-omar-s%C3%A1nchez-a-las-iglesias-tercera https://www.wattpad.com/481356823-ep%C3%ADstolas-de-omar-s%C3%A1nchez-a-las-iglesias-cuarta

Epístolas a los Ministros y Pastores (Διατίθεται μόνο στα Iσπανικά, σύντομα στα Eλληνικά.)
https://www.wattpad.com/481361985-ep%C3%ADstolas-de-omar-s%C3%A1nchez-a-los-ministros-y https://www.wattpad.com/481366429-ep%C3%ADstolas-de-omar-s%C3%A1nchez-a-los-ministros-yeBooks Email: 
eBiblia@elreydereyes.com.mx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου